-
selskabsadvokaterne

 

-

Opsigelse af kontrakt

Opsigelse af en kontrakt kan være nødvendig af flere årsager. Det kan være, at samarbejdet ikke fungerer optimalt, eller en af parterne ikke længere ønsker at være bundet af kontrakten. I den forbindelse er opsigelse af samarbejdet/kontrakten en naturlig "vej at gå". 

 

Der er ikke en generel regel som anfører, hvordan og hvornår der skal eller kan ske opsigelse af en kontrakt. Det er typisk kontrakten selv der anfører, hvordan opsigelse af kontrakten kan ske. Der er spredt i lovgivningen frister samt opsigelsesvarsler ved opsigelse af kontrakt, herunder funktionærloven ved opsigelse af en ansættelseskontrakt.

-

Såfremt du/I skal opsige en kontrakt og selv vil foretage opsigelsen af kontrakten, kan du/I benytte et standarddokument, som kan købes på nettet, b.la. på dokumenter.dk

Hvis du/I i stedet vil have professionel hjælp via en advokat, har SelskabsAdvokaterne bred erfaring og kan rådgive ved opsigelse af samarbejder og kontrakter. Ring til SelskabsAdvokaterne på tlf. 4523 0010 eller kontakt igennem hjemmesiden selskabsadvokaterne.dk

-